Değerlerimiz

Bilime inanır

Virtua, kaliteli hizmet vermekte birinci kuralın konunun uzmanları ile çalışmak olduğuna inanır. Bu nedenle Virtua kurulduğu günden beri akademi ile yakın ilişki geliştirmiştir. Daha nitelikli insan kaynağına ulaşabilmek ve uzman görüşlerinden yararlanabilmek için, üniversitelerin antropoloji bölümlerinin kurulmasında aktif rol oynamış, staj programları ile uygulamalı antropoloji alanının gelişmesine ön ayak olmuştur.

Virtua başta antropoloji ve sosyoloji olmak üzere klinik psikoloji ve dilbilim alanındaki eğitim almış uzmanlar ile çalışır.

Akademi ile yaptığı işbirliği ile gerek akademik personelin araştırma kapasitesini artırarak, gerekse bilgi paylaşım olanakları sağlayarak çeşitli akademik yayın ve çalışmaların hayata geçmesinde öncü olmuştur. Bu çerçevede kurulduğu günden beri pek çok yüksek lisans ve doktora tezinin sponsorluğunu üstlenmiş, yaptığı araştırmalar ile akademik literatüre katkı sağlamıştır.

Uygulanabilir yönteme inanır

Virtua, bilginin ancak uygulamaya geçtiğinde gerçek değerini bulduğuna inanır. Bu nedenle akademik bilgi birikiminden faydalanırken bilginin iş sonuçlarına dönüşmesini en önemli hedef olarak kabul eder. Akademik çalışmanın ürünü olan yeni model ve araştırma yöntemlerini benimsemeden önce sahada deneyerek, uygulanabilirliğini test eder. Deneme sonuçlarına göre gerekli geliştirme ve uygulamaları yaparak iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren, sonuç odaklı araştırma çözümleri geliştirir. Bu çerçevede akademik bilginin pazarlama ve araştırma dünyasına kazandırılmasında aktif rol oynar.

Virtua, bilimsel güvenilirliği olan, uygulanabilir, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun, sonuç odaklı araştırma çözümleri geliştirir.

Sürekli yeniliğe inanır

Virtua, başarılı olmak için bir kurumun kendini sürekli güncellemesi, yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğine inanır. Bu çerçevede yeni araştırma yöntemleri geliştirmeyi şirketin ana misyonlarından biri olarak kabul eder. Virtua, kurulduğu günden beri akademik bilgi birikimini inceleyerek daha önce araştırma sektöründe kullanılmamış yöntemleri belirlemiş ve daimi inovasyonu bir şirket kültürü olarak benimsemiştir.

Virtua, kurulduğu günden beri, başta etnografik yaklaşımlar olmak üzere, derinlikli metin analizleri ve projektif yöntemleri içeren yenilikçi araştırma çözümleri geliştirmektedir.

Yakın işbirliğine inanır

Virtua bir araştırma projesinin başarılı olabilmesi için araştırma verenin iş sorununun tam kavranması gerektiğine inanır. Bu nedenle herhangi bir çözüm önermeden önce müşterimizi anlamak, iş sorunlarını tanımlamak için zaman ayırırız. Brief alma sürecinden araştırma safhalarına kadar her aşamada müşterimiz ile birlikte ilerleyerek, araştırma bulgularının uygulamaya geçmesi için azami özen ve gayreti gösteririz.

Virtua, her daim işin içinde, müşteri ile birebir mesaiye ve işin başında olmaya inanır.

Virtua, iş sorununun tespitinden, araştırma sürecinin tasarımına ve sonuçların raporlanmasına kadar müşterisi ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Farklı tecrübelerin zenginlik getirdiğine inanır

Virtua farklı alanlarda hizmet vermenin içgörü üretimini beslediğine ve alışılagelenin dışında fikir üretilmesini sağladığına inanır. Bu nedenle, kurulduğu günden beri pek çok farklı alanda hizmet vermiştir. Bu çerçevede bugüne kadar, enerji firmaları için sosyal etki değerlendirme (SED) çözümlerinden, insan kaynağı uygulamalarının optimize edilmesi için gerçekleştirilen kurum kültürü çalışmalarına, iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin tasarlanması için gerçekleştirilen pazar araştırmaları gibi pek çok alanda faaliyet göstermiştir. Farklı alanlarda çalışmak bir yandan önemli bir deneyim sağlarken, bir yandan da Virtua’nın farklı bakış açılarıyla tanışmasını ve müşterilerine bu bakış açılarını taşımasını olanaklı kılmıştır.

Virtua, kaliteli içgörü üretimi için farklı tecrübelerin önemine inanır; gerekirse perakende zincirinde bir garson olarak çalışır, gerekirse köylüler ile birlikte sürülerini yaylaya çıkarır.
up
Designed by Niffob.com