Virtua yenilikçi yöntemler ile gerçek içgörülere ulaşır.Virtua Etnografik Yöntemler

Etnografik Yöntemler

Etnografik yöntemde, antropolog incelediği sürecin bir parçası olur ve araştırdığı grup ile empati kurarak, dünyaya onların gözünden bakar.

Virtua Dilbilimi Yöntemi

Linguistic Yöntemleri

Linguistic yöntemlerle araştırmacı metinleri inceleyerek, katılımcıların doğrudan ifade edemediği, gizli kalmış alt anlamları ve düşünce akış şemalarını ortaya çıkarır.

Virtua Projektif Yöntemler

Projektif Yöntemler

Projektif yöntemle psikolog, katılımcının doğrudan bahsetmekten kaçındığı konu ve durumları başka bir kişi veya nesne üzerinden anlatmasını sağlar.

up
Designed by Niffob.com