Ethno-Consumer™

Gerçek tüketici içgörülerine ulaşmak, tüketici davranışını en doğal haliyle gözlemek için geliştirilen doğal gözleme dayalı araştırma yöntemidir.


Ne zaman?

  • Markam için rekabet kızışıyor, kendime avantaj yaratmalıyım!
  • Tüketicimde fark yaratacak bir içgörüye nasıl ulaşırım?
  • Satış ekibimi ve stratejilerimi nasıl geliştiririm?
  • Yaratıcı ekibime malzeme –ilham- lazım!
  • Yeni müşteri deneyimi tasarlamam lazım!


Neden?

Tüketiciler tüketim kararları ile ilgili doğrudan sorulara gerçekçi ve eksiksiz yanıtlar veremezler. Bu nedenle tüketici deneyimini tespit etmek ve gerçek tüketici içgörülerine ulaşmak için deneyimin oluştuğu mekanda ve deneyimin gerçekleştiği anda gözlem yapmak gerekir.


Nasıl?

Virtua antropoloğu, tüketicileri söyledikleri değil, yaşadıkları deneyim üzerinden değerlendirir. Tıpkı bir tüketici gibi davranarak, tüketicinin satın alma kararını verdiği mekanda zaman geçirir, mekânın doğal bir ziyaretçisi olarak gözlem yapar. Doğal gözlem tekniği kullanılır.

Natural observation | ˈnatʃ(ə)r(ə)l ɒbzəˈveɪʃ(ə)n |

Tüketicileri satın almaya teşvik eden faktörler, tüketicilerin farkında olmadığı ve dolayısıyla dillendiremedikleri çok sayıda duygusal motivasyona bağlıdır. Bu faktörler çoğu zaman sözlü olmayan, mimik ve jestler ile yani beden dili ile ifade edilir. Doğal gözlemin temel amacı herhangi bir müdahale yapmadan satın alma sürecini gözlemlemek ve sözlü ipuçları kadar mimik ve jestler gibi ipuçlarını gerçekleştiği anda kayıt altına alarak, sözlü olarak ifade edilemeyen tüketici motivasyonlarını ortaya çıkarmaktır.

Nerede?

Tatil köylerindeki hizmet kalitesinin geliştirilmesinden, araç içi eğlence sistemlerinin tasarlanmasına, banka şubelerinde kredi deneyiminin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok alanda tüketici içgörülerine ulaşmak için kullanılmıştır.


Kim?

Gözlem, antropoloji eğitimi almış, yüksek lisans veya doktora dercesine sahip kıdemli antropolog tarafından yapılır. Araştırma çıktıları iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Tüketici deneyimini, satın alma kararını harekete geçiren fiziksel ve kültürel etmenler doğrultusunda tespit eder ve marka ile tüketici arasında bağ kurulmasını sağlayan, tüketici davranışını yönlendiren tüketici içgörüsünü keşfeder.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com