Ethno-employee™

Kurum içgörülerine ulaşmak, çalışan deneyimini ve iç hizmet sürecini, tüm ayrıntıları ile incelemek için geliştirdiği katılımcının gözlemine dayalı araştırma modelidir


Ne zaman?

  • Çalışan motivasyonunu nasıl sağlarım?
  • Nasıl tercih edilen işyeri olabilirim?
  • Kurum içindeki çatışmaları nasıl çözümlerim?
  • Şirkette genele yaymak isteyeceğim başarılı uygulamalar neler?
  • Kurumsal hafızayı diğer birimlere nasıl sağlarım?


Neden?

Çalışanlar firma içinde yaşadıkları deneyim ile ilgili doğrudan sorulara gerçekçi cevaplar vermezler. Bu nedenle daha etkin bir çalışan deneyimi geliştirmenin yolu, iş süreçlerini çalışanlarla aynı şartlar altında deneyimlemektir. Bu sayede hem süreç içindeki iyileştirme alanları saptanır, hem de sürecin çalışanlar üzerinde oluşturduğu duygu durumu çözümlenir.


Nasıl?

Virtua antropoloğu ürün ve hizmetin tasarlandığı veya üretildiği mekanda bir çalışan olarak yer alır ve gözlem yapar. Antropologlarımız, incelediği konuyu, ekibin doğal bir üyesi olarak öğrenir ve bir çalışan gibi diğer çalışanları gözlemler. Katılımcının gözlemi tekniğini kullanır.

Katılımcının Gözlemi (Participating Observation)

Participating observation: | ˈpɑːˈtɪsɪpeɪt ɒbzəˈveɪʃ(ə)n |

Katılımcının gözlemini tekniğini diğer etnografik yaklaşımlardan ayıran temel özellik, antropoloğun incelediği konuyu tamamen yeni öğrenen doğal bir üye olarak ele alması ve raporlama sürecinde nesnel gözlemlerinin yanı sıra, kendi öznel değerlendirmelerini; öğrenme ve psikolojik mod değişimlerini de dahil etmesidir. Bu sayede hem süreci tüm derinliği ile öğrenme hem de sürecin insanlar üzerine bıraktığı duygu durumunu kavrama şansına kavuşulur.

Nerede?

Virtua Antropologları, moda tasarımcılığından, araba teknisyenliğine ve hatta forklift operatörlüğüne kadar pek çok farklı mesleği yerinde deneyimleyerek, iş süreçlerini incelemiş, kurum içgörüsüne ulaşmıştır.


Kim?

Gözlem antropoloji lisansı sahibi, iş ortamında çalışma tecrübesi olan deneyimli antropologlar tarafından yapılır. Araştırma çıktıları, iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Çalışan deneyimini, fiziksel ortam, iş süreçleri, iç iletişim ve kurum kültürü başlıkları ile analiz eder ve firma ile çalışan arasında bağ kurulmasını sağlayan, kurumsal verimliliği belirleyen kurum içgörüsünü keşfeder.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com