Ethno-Shopper™

Derinlikli ürün içgörülerine ulaşmak ve tüketici ürün etkileşimini (consumer engagement) incelemek için geliştirilen katılımcı gözleme dayalı araştırma modelidir.


Ne zaman?

  • Perakende operasyonum kusursuz olsun istiyorum!
  • Daha verimli bir instore tüketici deneyimini (shopper journey) nasıl tasarlarım?
  • POS (point of sales) materyallerimin ve mağazamın etkinliğini nasıl arttırırım?
  • Satış sonuçlandırma konusunda yeni çözümlere ihtiyacım var!


Neden?

Tüketiciler, pek çok tüketim kararını anlık faktörlerin etkisi ile farkına varmadan aldığı için, seçimleriyle ilgili doğrudan sorulara gerçekçi yanıtlar veremezler. Bu nedenle, tüketim kararını ve tüketici etkileşimini (consumer engagement) anlamanın en verimli yolu bilfiil sürecin bir parçası haline gelerek gözlem yapmaktır.


Nasıl?

Virtua antropoloğu satın alma kararının gerçekleştiği mekanın ve sunulan hizmetin bir parçası haline gelerek, bir çalışan gibi hareket eder ve tüketici etkileşimini müşteri bakış açısıyla inceler. Katılımcı gözlem tekniğikullanılır.

Participant observation: | ˈpɑːˈtɪsɪp(ə)nt ɒbzəˈveɪʃ(ə)n |

Katılımcı gözlem, antropolojinin temel araştırma tekniğidir. Antropoloğun araştırma konusunun bir parçası haline gelmesi ve bilfiil sürece dahil olması ile gerçekleştirilir. İncelediği sürece katılan Antropolog hem nesnel tespitler yapar, hem de grup ile geliştirdiği empati ile öznel gözlemler de bulunur. Bu sayede konuyu hem içsel (emic) hem de dışsal (etic) açıdan inceleyerek, bütünlükçü analizlere ulaşır.

Nerede?

Mağaza içi hizmet sürecinin gözden geçirilmesinden, ürün içerik ve tanıtımlarının yazılmasına, satış senaryolarının yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok alanda uygulanmış ve ürün içgörüleri ortaya çıkarılmıştır.


Kim?

Biri kadın biri erkek olmak üzere en az iki antropolog gözlem yaparlar. Antropologlar tarafından toplanan bulgular iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Biri kadın biri erkek olmak üzere en az iki antropolog gözlem yaparlar. Antropologlar tarafından toplanan bulgular iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com