Lingua-Advocate™

Sahiplik içgörülerine ulaşmak, en etkin iletişim stratejisini belirlemek için geliştirilen, dilbiliminin söylem analizi (discourse analysis) tekniğine dayanan metin analizi modelidir.


Ne zaman?

  • Marka/Satış vaadim ne olmalı?
  • Markamın en ayrıştırıcı özelliği nedir?
  • Marka sloganım ne olmalı?
  • İletişimde kullanmam gereken RTB (Reason to Believe) nedir?


Neden?

Marka vaadi ve sloganı ile ilgili sorgulanan tüketiciler, pazarlama iletişimi ile öğrendikleri ifadeleri tekrarlarlar. Bu nedenle, gerçek tüketici görüş ve değerlendirmelerini almanın yolu, tekrarladıkları sloganları reddetmekten ve sınamaktan geçer. Fikirleri sorgulanan tüketicinin kendini ve markasını savunmak için kullandığı ifade, marka vaadi ve sloganını ne derece sahiplendiği ve kabul ettiğini ortaya çıkarır.


Nasıl?

Dilbilimci ve psikologların ortak çalışması ile oluşan yönergelerle, tüketicilere karşıt görüş ve fikirler sunulur. Tüketicilerin kendi görüşlerini savunmak için kullandığı ifade ve söylemler tespit edilir. Cevaplarda oluşan yan anlam ve farklılıklar dilbilimciler tarafından listelenerek, analiz edilir. Çözümlemede Söylem Analizi Tekniği kullanılır.

Söylem Analizi (Discourse analysis)

Söylem Analizi (Discourse Analysis): | ˈdɪskɔːs, -ˈkɔːs əˈnalɪsɪs |

Söylem analizi, bilgi, sosyal ilişkiler ve kimlikler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmanın en etkili yoludur. Söylem analiziyle birlikte dilbilim çalışmaları, cümle yapıları ve diğer yapısal faktörlerin yanı sıra bağlam ve anlam arasındaki ilişkiyi incelemeye başlamıştır. Diyalogun gerçekleştiği yer, zaman ve şartların belirleyici olduğundan hareket eden söylem analizi yöntemi, belli bir durum ve bağlam içinde üretilen söylemin kime yöneldiği, ne dediği, ne etkide bulunduğu ve nasıl bir anlam ürettiği sorularıyla ilgilenmektedir. Söylemler aracılığıyla konuşan kişinin verdiği mesajların ne anlama geldiği ortaya konulabilmektedir. Söylem analizinin sıklıkla başvurduğu çözümlemeler anlambilimsel (semantik), sözdizimsel (sentaks) ve simgebilimsel (semiyoloji) alt-alanlarına referanslıdır.

Nerede?

Otomotivden bisküvi pazarına kadar pek çok sektörde marka vaadi ve sloganları test edilmiş, tüketici tarafından benimsenen, daha kolay kabul gören alternatif slogan ve ifadeler sahiplik içgörüleri ile geliştirilmiştir.


Kim?

Söylem analizini çözümleyen dilbilimcilerin yanı sıra, kontrollü çatışmaların geliştirilmesi ve yönetiminde uzman klinik psikologlar görev alır. Araştırma çıktıları iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Tüketici zihninde oluşan marka algısı ile iletişimde kullanılan marka konumlandırması arasındaki çelişki ve çatışmaları çözen, marka vaadinin etkinliğini arttıran sahiplik içgörüsü ortaya çıkarılır.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com