Lingua-Talk™

Kültürel içgörülere ulaşmak ve tüketicilerin ürün ve hizmetlere yüklediği kültürel anlamı çözümlemek için geliştirilen dilbiliminin lexicology (sözcük bilim) tekniğine dayanan metin analizi modelidir


Ne zaman?

  • Tüketiciler ürünlerim hakkında nasıl konuşuyor?
  • İletişimde hangi metafor ve kültür kodlarını kullanmalıyım?
  • Yeni bir kategoriye girme zamanım geldi!
  • Kategori özelinde bir içgörüye nasıl ulaşırım?
  • Dijital iletişimde ana içerik (content) stratejimiz ne olmalı?


Neden?

Tüketicilerin ürün grupları ile ilgili anlatıları ve paylaşımları, pazarlama iletişiminden, arkadaş sohbetlerine kadar pek çok faktörün etkisiyle şekillenir. Kategori için fark yaratacak bir iletişim stratejisi tasarlamak için tüketicilerin ne söylediği kadar, nasıl söylediği, hangi kelimeleri seçtiğine odaklanmak ve ifade edil(e)meyeni ortaya çıkarmak gerekir.


Nasıl?

Dilbilim uzmanları, tüketicilerin düşüncelerini doğal akışı ile paylaşabilecekleri bir soru seti hazırlar. Metine dönüştürülen cevaplar bilgisayar yardımıyla semantik (anlamsal) ve syntax (cümle içi konum) açısından sınıflandırır ve anlam alanları çözümlenir. Analizlerde Lexicology yöntemi kullanılır.

Sözcük Bilimi (Lexicology)

Lexicology (Sözcükbilim): | ˌlɛksɪˈkɒlədʒi |

Sözcükler, dilin temel yapı taşlarıdır. Eski Yunanca ‘sözlük’ anlamındaki lexikôn ile ‘bilim’ anlamındaki logos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Lexicology, sözcüklerin anlamlarını ve birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen dilbilim dalıdır. Lexicology, temel olarak dilin söz varlığını oluşturan sözcükler ve sözcüklerin ardında yatan semantik (anlam) ilişkileri inceler, kullanıcıların sözcük seçimlerini ve sözcük öbeklerine yükledikleri anlamları çözümler.

Nerede?

Virtua dilbilim uzmanları, yolculuğun Türk kültüründeki yerinin tespitinden, online satış siteleri için yeni içerik üretimine ve hatta KOBİ’ler için finansal ürün paketlerinin tanıtımına kadar pek çok iletişim faaliyeti için kategori içgörüsünü bu yöntemle tespit etmiştir.


Kim?

Analizler, linguistik yöntemle ilgili eğitim almış uzman dilbilimciler ve verinin sayısallaştırılmasında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılır. Araştırma çıktıları, iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Anlam art alanlarını ve kalıplaşmış düşünce biçimlerini açığa çıkararak iletişim stratejisini çözümler ve tüketicilerin kültürel belleğinde iz bırakan hakim söylem kalıplarını belirleyen kategori içgörüsünü keşfeder.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com