Projective-Behaviour™

Kategori içgörülerine ulaşmak, kategorideki hakim tüketim alışkanlıklarını ve satın alma deneyimini açığa çıkartmak için geliştirilen, klinik psikolojinin psikodrama (psychodrama) tekniğine dayanan projektif modeldir.


Ne zaman?

  • Markam/ürünüm ne zaman ve nasıl kullanılıyor?
  • Nasıl yeni kullanım alanları oluşturabilir yada tasarlarım?
  • Kullanım süreçleri için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyorum!
  • Tüketicilerin marka kullanım alışkanlıkları ile ilgili içgörülere ihtiyacımız var.
  • Yeni bir pazarı (yeni bir ülke, bölge, kent), ülkeyi hızla tanımak istiyorum!


Neden?

Tüketiciler, kullanım alışkanlıkları ile ilgili sorgulandığında gerçek davranışlarını değil, daha havalı, hayali bir dünyayı anlatırlar. Bu engeli aşmanın en verimli yolu, tüketicilere sormak yerine nasıl yaptıklarını göstermelerini istemektir. Süreci anlatmak yerine yeniden yaşayan tüketiciler davranışlarının en samimi açıklamasını farkına varmadan paylaşır.


Nasıl?

Virtua klinik psikoloğu, katılımcıları tiyatro sahnesine davet ederek, bir tüketim veya alışveriş anını, yeniden canlandırmalarını ister. Katılımcılar, başka bir tüketiciyi oynadıkları düşüncesi ile, tüketim anında sergilediği gerçek davranış kalıplarını yansıtırlar. Psikodrama tekniği kullanılır.

Psikodrama (Psychodrama)

Psikodrama: | ˈsʌɪkəʊdrɑːmə |

J.L. Moreno tarafından, 20. yüzyılın başlarında geliştirilen ve teatral canlandırmaların psikolojide kullanılmasına dayanan bir tekniktir. Kendiliğindenlik, yaratıcılık ve eylem dinamiklerini temel alır. Kişilerin deneyimlerini spontane bir biçimde, bir oyunun içinde rol alarak incelemelerini ve farkındalığa ulaşmalarını sağlar. Psikodrama, J.L. Moreno'nun tanımıyla, gerçeğin yeniden canlandırılmasıdır. Psikodramanın beş temel unsuru vardır. Sahne, ana oyuncu, yönetici, yardımcı egolar ve grup. Konunun geçtiği yer, sahnedir. Ana oyuncu sahneyi tasarlar ve yardımcı oyuncular olarak tanımlanan yan egoları seçer. Canlandırma, bir lider (psikodrama uzmanı) eşliğinde yürütülür.

Nerede?

Psikodrama uygulamalarıyla kozmetik satışına başlayacak giyim markasından, özel bankacılık hizmetlerini tüketici odaklı yapmaya çalışan bankaya, Adana ilinde şube açacak ulusal fast-food zincirine kadar pek çok firma için kullanım içgörüsü tespit edilmiştir.


Kim?

Klinik psikolog ve grup görüşmelerinde deneyimli araştırma uzmanları ortak bir çalışma yürütür. Gerçekleştirilen canlandırma video ile kayıt altına alınır ve araştırma çıktıları iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek raporlaştırılır.


Ne?

Tüketici davranışını en ince ayrıntıları ile inceler, kullanım alışkanlıklarını beş duyu özelinde raporlar ve hakim tüketici davranışının altında yatan nedenleri açığa çıkaran kullanım içgörüsünü keşfeder.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com