Projective-Brand™

Marka içgörülerine ulaşmak, marka ve kimlik etkileşimini çözümlemek için geliştirilen klinik psikolojinin projektif resim testi (Painting Test) tekniğine dayanan projektif modeldir.


Ne zaman?

  • Marka kimliğim nasıl algılanıyor?
  • Rekabete karşı yeni ve etkin satış argümanlarına ihtiyacım var!
  • Marka kimliğim rakipten ayrışıyor mu?
  • Marka kimliğimin derinleşmesini sağlayacak yeni iletişim stratejilerini nasıl belirlerim?


Neden?

Markalaşma süreci tüketicilerde kendi tercih ettikleri markaya karşı korumacı, rakip markaya karşı ise saldırgan bir duygu durumu oluşturur. Tüketicilerin tercih ettikleri ve etmedikleri markalarla olan ilişkilerini çözümlemek için, marka ve marka algısını tüm duygusal boyutuyla anlamak gerekir.


Nasıl?

Klinik psikolog tüketicilerden kendi kullandıkları markanın tüketicilerini ve rakip marka tüketicilerini çizmelerini ister. Çizilen resimler tüketici ile birlikte, renk, kompozisyon ya da karakter detayları üzerinden incelenir ve tüketici zihninde marka ile özdeşleşen faktör ve duygu durumları çözümlenir. Projektif resim tekniği uygulanır.

Projektif resim testi (Painting Test)

Painting Test:: | ˈpeɪntɪŋ tɛst |

Sözlü olarak ifade edilmekte zorlanan duyguları tespit etmek için Wartegg tarafından geliştirilen resim testi, kişinin duygu durumunu açığa çıkarır. Uzman klinik psikoloğun belirlediği konu, bağlam veya kişilerle ilgili bir resim çizmesi istenen kişi, farkına varmadan söylemekten çekindiği detayları içeren bir resim çizer. Kişinin çizerken kullandığı renkler, perspektif, kompozisyon ve detaylar aslında kendi sübjektif algısını yansıtır. Bu şekilde katılımcı, duygu durumunu (mood) ve öznel algısını (perception) açığa çıkarır. Resim testinin değeri, testi alan kişinin, söylemek istemediği veya ifade edemediği, bastırılmış duyguları ortaya çıkarmadaki gücünde yatar.

Nerede?

Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında, rekabetin yükseldiği niş otomobil segmentlerinden, emtiyalaşma sürecine girmiş fastfood pazarlarına kadar çeşitli sektörlerde marka içgörüleri ortaya çıkarılmıştır.


Kim?

Projektif görüşmeler, deneyimli klinik psikologlar tarafından yapılır ve tüketici - marka ilişkisi raporlanır. Duygu durum raporları iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek marka algısı ve rekabetten ayrışma yollarını ortaya koyan konumlandırma stratejisi saptanır.


Ne?

Marka algısını, tüm rakip setinin yer aldığı, göreceli marka algı matrisi vasıtasyıla tespit eder. Tüketici zihnindeki marka algısının rekabete karşı güçlü, zayıf yönlerini ortaya koyan ve ayrışma için gerekli konumlandırma stratejisini belirleyen marka içgörüsünü keşfeder.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com