Projective-Perception™

Pazar içgörülerine ulaşmak, yeni Pazar trendleri ve tüketici deneyimini çözümlemek için geliştirilen, klinik psikolojinin tematik algı testi (Thematic Appreciation Test) tekniğine dayanan projektif modelidir.


Ne zaman?

  • Tüketicilerin hangi beklentilerini karşılayamıyoruz?
  • Tüketici algısında yer etmiş marka izlerimizi (brand clue) nasıl saptarız?
  • Tüketici algısını değiştirecek, çevresel faktörler nelerdir?
  • Markamın/ürünümün fiyat algısı nasıl oluşuyor?


Neden?

Kültür pek çok alanda gündelik hayatımızı şekillendirir. Ancak tüketiciler, içinde doğup büyüdükleri kültürün tüketim kararlarıyla ilgili davranış ve algıları üzerindeki etkisini fark edemez. Kültürün tüketici algısı üzerindeki etkisini belirlemek için tüketicilerin gündelik hayatlarına dış bir göz olarak bakarak, fayda sağlanabilecek alanlar tespit edilir


Nasıl?

Klinik psikolog önceden hazırlanmış, gerçek tüketim anlarını gösteren flulaştırılmış resimler paylaşır ve katılımcılardan süreci hikayeleştirmelerini ister. Sürece eşlik eden duygusal ve çevresel faktörler saptanır. Tematik Algı Testi yöntemi kullanılır.

Tematik algı testi (Thematic Appreciation Test)

Tematik Algı Testi (Thematic Appreciation Test): | θɪˈmatɪk əpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n tɛst |

Harvard’da Henry Murray tarafından geliştirilen ve kısaca TAT olarak bilinen Tematik Algı Testi, kişiliği oluşturan temel dinamikleri araştırır. Her birinde farklı bir olayı çağrıştıran, bir veya daha fazla insan figürünün yer aldığı flulaştırılmış resimler sırasıyla katılımcıya gösterilir. Katılımcıdan resimde gördükleri hakkında bir hikâye anlatması istenir. Resimler, kat’i yargılara ulaşmak için yeterli ipucu taşımadığından kişi, boşlukları kişisel deneyimiyle doldurur ve aslında kendi hikâyesini aktarır. Bu şekilde katılımcılar, kişilik (personality) yapılarını açığa çıkarırlar. TAT’ın değeri, testi alan kişinin, farkında olmadığı detayları açığa çıkarabilme gücünde yatar.

Nerede?

Market alışverişinde ucuzluk algısından spor salonunda hijyen algısına kadar pek çok konu için kültürel içgörü tespit edilmiştir.


Kim?

Kullanılacak resimler doktora derecesine sahip deneyimli Klinik Psikologlar tarafından belirlenir ve her bir görüşmeci için özet rapolar hazırlanır. Projektif algı raporları iş dünyasının yetkin stratejistleri tarafından değerlendirilerek tüketici algısını şekillendiren kültürel içgörüler keşfedilir.


Ne?

Çalışma ile tüketici algısı üzerinde etkili olan marka ipuçları ve tüketici deneyimini olumlu etkileyen faktörlerin ne olduğunu belirlenir. Çalışmanın en önemli çıktısı tüketici algısının yönetilmesini sağlayan kültürel içgörüdür.

Diğer Modellerimiz...

up
Designed by Niffob.com